165

Στηρίξατε τήν πολύτεκνη οἰκογένεια

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Στήν ἐποχή μας, πού παραμορφώνονται οἱ ἀξίες καί ἀνατρέπονται προαιώνιες ἀρχές μέ τίς ἐπιλογές τήν Νέας Ἐποχῆς καί τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί μέ πρόσχημα τή δημιουργία κλίματος ἀνέσεως καί ἀνεκτικότητος σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μεταξύ τῶν ἄλλων καί ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας διέρχεται πολυεπίπεδη κρίση. Διασαλεύονται καί μετατίθενται τά φυσικά, ἠθικά καί μέχρι τώρα νόμιμα ὅριά της καί ἐφευρίσκονται ὑποκατάστατά της, παρά πᾶσαν ἔννοιαν δικαίου καί λογικῆς.     

 Ἐάν ἡ οἰκογένεια διαλύεται καί ἐξευτελίζεται μέ τά περίεργα ἐφευρήματα τῶν ἐγκεφάλων τῆς ἀνομίας, ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια θεωρεῖται παραφροσύνη καί ἔκτρωμα τῆς σημερινῆς προοδευμένης κοινωνίας.

   Αὐτό τό πνεῦμα ἔχει ἐπηρεάσει ἀκόμα καί τίς δομές τοῦ κράτους μέ ἀποτέλεσμα νά ἀγνοοῦνται ἐντελῶς οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες ἀπό τά εὐεργετικά μέτρα τῆς πολιτείας καί νά θεωροῦνται πολῖτες δεύτερης κατηγορίας μέ πλήρη ἀπαξίωση τῶν ἀγώνων τους γιά ἐπιβίωση καί ἀποκατάσταση τῶν παιδιῶν τους. Τό κοσμικό πνεῦμα δημιουργεῖ τό κοσμικό κράτος καί ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Ὀρθοδόξου κοινωνίας μας δημιουργεῖ πνεῦμα περιφρονήσεως πρός τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, πού στέκεται ἀμετακίνητη στίς ἀρχές τοῦ Γάμου.

  Ἠμπορεῖ ἡ σύγχρονη κοινωνία νά θεωρεῖ ἀναχρονιστική καί παράλογη τήν γέννηση παιδιῶν, ἡ Ἐκκλησία μας ὅμως ὄχι μόνο ἐπευλογεῖ, ἀλλά στηρίζει παντοιοτρόπως τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, ἡ ὁποία εἶναι εὐλογία Θεοῦ. Ἐπί πλέον ἡ πολύτεκνη οἰκογένεια εἶναι τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος, πού συνεχῶς γηράσκει καί σέ λίγα χρόνια θά μετατραπεῖ σέ χώρα πολυεθνική.

  Αὐτή τήν ἐποχή, πού λόγω τῶν ποικίλων προβλημάτων οἱ νέοι μας ἀποφεύγουν νά δημιουργήσουν οἰκογένεια καί μέ τά ἀφύσικα καί ἀντιχριαστιανικά νομοθετήματα κλονίζεται συθέμελα ὁ ἱερός θεσμός τοῦ Γάμου καί τῆς οἰκογένειας, ἡ πολιτεία μας θά πρέπει νά προβληματισθεῖ γιά τό μέλλον τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ τόπου καί νά στηρίξει τήν πολύτεκνη οἰκογένεια. Ἄλλως διευκολύνουμε τούς ἐχθρούς της πατρίδος μας καί παραδινόμαστε στόν ἐθνικό ἀφανισμό.

† ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...