165

Απαραίτητα δικαιολογητικά για άδεια γάμου αλλοδαπών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
  1. Άδεια παραμονής (Πράσινη Κάρτα).
  2. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος.
  3. Βεβαίωση που να πιστοποιεί το θρήσκευμα.
  4. Όταν ο ενδιαφερόμενος έρχεται σε 2ο γάμο πρέπει νε προσκο­μί­σει το Διαζύγιο (για τέλεση 2ου γάμου) η την βεβαίωση θανάτου (σε πε­ρί­πτωση χηρείας).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.