165

Ραχούτειον Ἐκκλησιαστικόν Γηροκομεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς Λαμίαν

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Σέ παλαιά λιθόκτιστη κατοικία τῆς ὁδοῦ Ἔσλιν στή Λαμία, δωρεά Βασιλικῆς Ραχούτη, ἡ ὁποία ἀνακαινίσθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, προσετέθη τρῖτος ὄροφος καί κατασκευάσθηκε ἱερό παρεκκλήσιο εἰς τιμήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, στεγάσθηκε τό ἔτος 1995 τό «Ραχούτειο Γηροκομεῖο», τό ὁποῖο μέχρι σήμερα λειτουργεῖ ἀνελλιπῶς χάρις στή μέριμνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τήν ἀγάπη τῶν δωρητῶν. Δεύτερη γενική άνακαίνιση ἔγινε τό ἔτος 2012, ἡ ὁποία κατέστησε τό Γηροκομεῖο μιά σύγχρονη στέγη εὐγηρίας καί ἕνα πραγματικό κόσμημα τῆς πόλεως.

Ἔχει τή δυνατότητα φιλοξενίας τριάντα (30) Γερόντων.

Λειτουργεῖ βάσει Κανονισμοῦ, πού ἐγκρίθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Έκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Φ.Ε.Κ. 935/18.7.2006 τ. Α΄ καί 3568/31.12.2012 τ.Β΄). 

Διευθυντής: Πρεσβ. Κωνσταντῖνος Παπασταμάτης.

Διεύθυνση: Ραχούτειο Ἐκκλησιαστικό Γηροκομεῖο, Ἔσλιν 22, Λαμία, τκ. 351 00.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο

FAX

22310 22043

22310 28122