165

Κύκλοι μελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

 

Στοιχεία επικοινωνίας
ὙπεύθυνοιΠρωτοπρ. Παναγιώτης Σερέτης
Πρεσβ. Γεώργιος Κάλλος