165

Συνάξεις ἐπικοινωνίας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Συνάξεις ἐπικοινωνίας μέ τούς φοιτητάς Θεολογίας καί τούς ἱερόπαιδας τῶν Ἐνο­ριῶν διά τήν προετοιμασία των διά τήν Ἱερωσύνην.