165

Ὑπηρεσία ἐθελοντριῶν

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ὑπηρεσία ἐθελοντριῶν τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Στοιχεία επικοινωνίας
Ὑπεύ­θυ­νοςΧριστίνα Ἀντζουλῆ - Κουτκιᾶ, Ἐκπαιδευτικός