165

Επίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος ένδοξος Έλληνας Ιεράρχης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ιούλιος, 2011
Αύγουστος, 2011

Τόπος έκδοσης: 

Αριθμός φύλλου: 

76ο
Μητρόπολη Φθιώτιδος - Φθιωτική Εκκλησιαστική Φωνή - Επίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος ένδοξος Έλληνας Ιεράρχης, Ιούλιος-Αύγουστος 2011

Επίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος ένδοξος Έλληνας Ιεράρχης, Ιούλιος-Αύγουστος 2011.