165

Νέα Κυκλοφορία «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» του Δρ. κ. Ανδρέα Ιωακείμ, Διευθυντού του νεοσύστατου Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΓΕΡΜΑΝΟΣ o ΜΕΛΩΔΟΣ»

Ημερομηνία έκδοσης: 

Οκτώβριος, 2020

Τόπος έκδοσης: 

Οἱ ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος προχώρησαν σέ μία νέα βελτιωμένη καί ἐμπλουτισμένη ἐπανέκδοση τοῦ βιβλίου «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», τό ὁποῖο ἀποτελεῖ πόνημα τοῦ ἐκλεκτοῦ συνεργάτη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Ἐλλογιμώτατου Δρ. κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ, Καθηγητοῦ-Πρωτοψάλτου, τό ὁποίο ἤδη εἶναι διαθέσιμο στό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως «ΕΝΘΕΟΝ», Σατωβριάνδου καί Χατζοπούλου γωνία στήν πλατεία Πάρκου στή Λαμία.

    Ὁ ἐξαίρετος καί κατά πάντα ἄξιος κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ, κοσμεῖ τήν μουσική ἐκπαίδευση τῆς Φθιώτιδος ἐδῶ καί περίπου εἴκοσι πέντε χρόνια, ἐνῶ ἀπό τό τρέχον ἐκκλησιαστικό ἔτος ὑπηρετεῖ ἐν ἀποσπάσει στήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὡς Ὑπεύθυνος τοῦ Τομέα Ἀνάπτυξης Εἰδικῶν Προγραμμάτων Ἐκπαίδευσης τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

    Ἐπίσης, μέ Ἀπόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Συμεών ἔχει διορισθεῖ ὡς πρῶτος Διευθυντής τοῦ συσταθέντος ἐπί τῶν ἡμερῶν του Ὠδείου «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ὁ ΜΕΛΩΔΟΣ» καί μέ πρότασή του ἔλαβε σχετικό διορισμό καί ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

    Τὸ βιβλίο ἀναφέρεται στὴ θεωρία καὶ τὴν πράξη τῆς ψαλτικῆς τέχνης, ὅπως τὴν παρελάβαμε ἀπὸ τοὺς σπουδαίους μουσικοδιδασκάλους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σκοπὸς του εἶναι νὰ καλύψει τὴν διδακτέα ὕλη τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τῶν Ὠδείων, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν και Μουσικῶν Σχολείων, ἀλλά καὶ τὴν ἀνάγκη ὁποιουδήποτε ὀρθοδόξου χριστιανοῦ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἱερὴ αὐτὴ τέχνη.

    Τὸ σχέδιο διαρθρώσεως τοῦ βιβλίου περιλαμβάνει πέντε μέρη. Τὸ πρῶτο μέρος καλύπτει ὅλη σχεδὸν τὴ διδακτέα ὕλη τοῦ πρώτου ἔτους. Στὸ δεύτερο μέρος ἀναφέρονται οἱ ἦχοι καὶ τὰ γένη τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τὰ εἴδη τῆς ἐκκλησιαστικῆς μελοποιΐας, οἱ φθορὲς καὶ οἱ χρόες, τὰ συστήματα καὶ τὰ σύνθετα μέτρα. Τὸ τρίτο μέρος περιλαμβάνει τὴ θεωρία ὅλων τῶν ἤχων. Τὸ τέταρτο μέρος ἀναφέρεται στοὺς κανόνες ὀρθογραφίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, σὲ τρόπους καὶ τεχνικὲς φωνητικῆς ἐκτέλεσης, σὲ χρήσιμα στοιχεῖα γιὰ τὸ ἀναλόγιο καὶ σὲ ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν Βυζαντινὴ Μουσική. Τὸ πέμπτο μέρος περιλαμβάνει «Μουσικὸ Παράρτημα» μὲ ἐπιλεγμένους ὕμνους ἀπὸ τὸν κάθε ἦχο γιὰ τὴν ἐξάσκηση τῶν σπουδαστῶν.

    Τέλος, ὑπάρχει πίνακας μὲ πανομοιότυπα ἀπὸ ἀνέκδοτα, κυρίως, χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, προκειμένου ὁ σπουδαστής νὰ γνωρίσει τόν παλαιό τρόπο καταγραφῆς τῶν ὕμνων καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς ψαλτικῆς τέχνης.

      Στόν πρόλογο του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ἀναφέρει:

    «Ὁ πολύ ἀγαπητός μας συνεργάτης καί ἐμβριθής γνώστης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Τέχνης καί ἄξιος πολλῶν ἐπαίνων συγγραφέας τοῦ ἀνά χείρας βιβλίου «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς τέχνης», μουσικολο­γιώ­τα­τος κ. Ἀνδρέας Ἰωακείμ, Δρ. Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, ὁ ὁποῖος μάλιστα κοσμεῖ τό ἀναλόγιο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ Εὐαγγε­λι­σμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας γιά 23 ἔτη, συνεχίζο­ντας τήν εὐλογη­μένη προσπάθειά του νά δώσει τήν εὐκαιρία στούς μικρούς καί μεγαλύ­τερους σπουδαστές τοῦ ἀρτισύστατου Ὡδείου (Φ.Ε.Κ. 3781/Β΄/9.9.2020) τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεώς μας, καί δή τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσι­κῆς, νά προσεγγίσουν, νά μαθητεύσουν καί νά ἀφομοιώ­σουν, κατά τό δυνατό, καλύτερα τήν Ψαλτική Τέχνη, ἔχει προσφέρει στήν τοπική μας, τήν κατά Φθία, Ἐκκλησία ἕνα ἀξιόλογο βιβλίο καί πολύτιμο ἐργαλεῖο.

     Καθώς, δέ, προτεραιότητά μας ἀποτελεῖ ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων στόν θησαυρό τῆς πλούσιας Ὀρθόδο­ξης Χριστιανικῆς Παραδόσεως, ἀλλά καί ταυτόχρο­να ἡ προσφορά μιᾶς ἀγκαλιᾶς σέ ὅλα αὐτά τά νεαρά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία θά ἀποτελεῖ ταυτόχρονα ἀσφαλές λιμάνι μέσα σέ ὅλες τίς δο­κι­μα­σίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἡ προσπάθεια τοῦ ἐξαί­ρετου κ. Ἀνδρέα Ἰωακείμ νά ἀξιοποιήσει τά χαρίσματα καί τά τάλαντα, πού τοῦ ἔχει χαρίσει πλούσια ὁ Θεός στή διακονία τῶν νέων ἀνθρώπων καί νά φέρει μέ τρόπο ἑλκυστικό καί εὐχάριστο τίς παιδικές καί νεανικές φωνές κοντά στό ἱερό Ἀναλόγιο, μᾶς βρίσκει ἰδιαιτέρως εὐτυχεῖς καί ἐνθουσιώδεις.

     Γιά τό λόγο αὐτό, μέ μεγάλη χαρά καί ἱκανοποίηση, ἡ Μητρόπολή μας, συνεχίζοντας τό δρόμο, πού χάραξε ὁ μα­καριστός προκάτοχός μου Μητροπολίτης Φθιώτιδος κυρός Νικόλαος, ὁ ὁποῖος εὐλόγησε τόσο τήν πρώτη ἔκδοση (2013), ὅσο καί τή δεύτερη ἐπανέκδοση (2014), μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ προχωροῦμε στήν τρίτη ἐπανέκδοση τοῦ μουσικοῦ αὐτοῦ πονήματος, τό ὁποῖο θα ὠφελήσει ἑκατοντάδες μαθητευό­με­νους τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί πολύτιμης Ἐκκλησια­στι­κῆς Παράδοσης καί συγχρόνως θά κοσμήσει πολλές μουσι­κές Βιβλιοθῆκες.

    Γιά ἀκόμα μία φορά, συγχαίρουμε ἐγκάρδια τόν ἀγαπητό μας συνεργάτη καί συνοδοιπόρο κ. Ἀνδρέα Ἰωα­κείμ, ἐπευλογοῦμε ὁλοκαρδίως τίς ἀξιέπαινες προσπάθειές του καί προσευχόμαστε τά χαρίσματά του, μέ σεμνότητα καί ταπείνωση νά ὑπερπολλαπλασιάζονται γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν πρόοδο τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί γιά τήν ὠφέλεια τῶν ἀδελφῶν μας «πρεσβυτέρων μετά νεωτέρων».

Μέ θερμές πατρικές εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεών

 

    Το Βιβλίο  διατίθεται από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως ΕΝΘΕΟΝ Σατωβριάνδου και Χατζοπούλου γωνία στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία.

     Τηλέφωνο επικοινωνίας 22310 36204.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...