165

Ο αητός της Ρούμελης δεν λαβώνεται

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ιούλιος, 2012
Αύγουστος, 2012

Τόπος έκδοσης: 

Αριθμός φύλλου: 

82ο
Μητρόπολη Φθιώτιδος - Φθιωτική Εκκλησιαστική Φωνή - Ο αητός της Ρούμελης δεν λαβώνεται, Ιούλιος-Αύγουστος 2012

Ο αητός της Ρούμελης δεν λαβώνεται, Ιούλιος-Αύγουστος 2012.