165

Ότι επτωχεύσαμεν σφοδρά

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία έκδοσης: 

Ιανουάριος, 2012
Φεβρουάριος, 2012

Τόπος έκδοσης: 

Αριθμός φύλλου: 

79ο
Μητρόπολη Φθιώτιδος - Φθιωτική Εκκλησιαστική Φωνή - Ότι επτωχεύσαμεν σφοδρά, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012

Ότι επτωχεύσαμεν σφοδρά, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2012.