165

Τοπικοί Ἅγιοι

Ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ἡρωδίων (+ 54)

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἡρωδίων εἶναι ἕνας ἀπό τούς Ἑβδομήκοντα μαθητές τοῦ Κυρίου. Ἀκόλουθος τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί μάλιστα τοῦ κορυφαίου ἀποστόλου Πέτρου, τοῦ ὁποίου ἔγινε συνεργός τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος. Ἀναφέρεται ἀπό τόν ἀπόστολο Παῦλο ὡς συγγενής του, καθώς γράφει στην πρός Ρωμαίους ἐπιστολή του: «Ἀσπάσασθε Ἡρωδίωνα τόν συγγενῆ μου» (Ρωμ. 16,11). Περιερχόμενος πόλεις καί χωριά, διδάσκοντας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἔφθασε στην Ὑπάτη, τῆς ὁποίας κατεστάθη πρῶτος ἐπίσκοπος, συνεχίζοντας νά διδάσκει καί νά ὁδηγεῖ πολλούς στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ...

Ἡ ἁγία Μάρτυς Ἱερουσαλήμ μετά τῶν τέκνων της Σέκενδου, Σεκενδίκου καί Κηγόρου (+ 282)

Γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, πού τῆς ἔδωσαν τήν ἀπαραίτητη μόρφωση. Ἀπό τόν γάμο της άπέκτησε τρεῖς υἱοῦς. Μετά τόν πρόωρο θάνατο τοῦ συζύγου της ἀποφάσισε νά ταξιδέψει μετά τῶν τέκνων της μέχρι τή Ρώμη καί νά κηρύξει τόν Χριστό, ἀφοῦ μοίρασε στούς φτωχούς τά ὑπάρχοντά της. Ἀπό τόν μοναχό Εὐσέβιο ἔλαβε τό μοναχικό σχῆμα. Κηρύττοντας ἀπό πόλη σέ πόλη μέσῳ Ἀθηνῶν, Βοιωτίας καί Φθιώτιδος κατέληξε στή Βέροια καί ὄχι μέσῳ Θεσσαλονίκης μέ πλοίο, ὅπως ὑποστηρίχθηκε. Στόν βίο της ἀναφέρεται ὅτι τέλεσε ἐν ζωῇ καί μετά θάνατον θαύματα...

Ὁσ. Νικήτας, Γρηγόριος, Δανιήλ καί Θεόδωρος πρεσβ. (9ος – 11ος)

Ὁ ὅσιος Νικήτας γεννήθηκε στίς ἀρχές τοῦ 11ου αἰῶνος στή Θήβα ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς κι ἐκεῖ ἔμαθε τά πρῶτα γράμματα. Μόλις 16 ἐτῶν ἀναχωρεῖ γιά τήν ἄγνωστη σήμερα μονή τοῦ Θεοκλήτου, μαζί μέ τόν ἀδελφό του, ὅπου κείρονται μοναχοί. Κατόπιν μεταβαίνει στό πάνω ἀπό τά σημερινά Καμένα Βούρλα ὄρος καί συστληνει τή μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτήρος, χειροτονούμενος ἱερεύς, συγκεντρώνοντας πλησίον του ἄλλους μοναχούς, ζώντας ὑπερθαύμαστη ἀσκητική ζωή, τήν ὁποία στέφει μέ θαυματουργίες (+ 1079)...

Ὁ ὅσιος Ἀγάθων (14ος αἰ.)

Γιά τόν κτίτορα τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἀγάθωνος, πού τιμᾶται στήν Παναγία, λόγω τῆς ἐκεῖ θαυματουργῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου, καί στή Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος, λείπουν πολλά βιογραφικά στοιχεῖα. Μετά τήν καθίζηση πλησιόχωρης μονῆς καί τήν ἀνεύρεση τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου ὑπό τοῦ ὁσίου, κτίσθηκε ἀπό τόν ἴδιο ἡ νέα σημερινή μονή, ἡ ὁποία ἔλαβε ἀπό τούς μαθητές ροῦ ὁσίου τό ὄνομα τοῦ κτίτορος καί πρώτου ἡγουμένου της. Κατά νεώτερες ἔρευνες ὁ βίος τοῦ ὁσίου Ἀγάθωνος σχετίζεται μέ τόν βίο τοῦ ἐξ Ὑπάτης ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτη, τόν ὁποῖο ὁ Ἀγάθων ἀκολούθησε στό Ἅγιον Ὄρος...

Σελίδες

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...