165

ραδιοφωνικά δελτία

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Αριθμός δελτίου: 

2147

Ημερομηνία έκδοσης: 

Πέμπτη, 29 Ιούλιος, 2021

Πέμπτη 29 Ιουλίου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τή μνήμη τής αγίας Μάρτυρος Θεοδότης καί τών τέκνων αυτής Βενιαμίν καί Βηρίου. Τών αγίων μαρτύρων, Βασιλίσκου, Καλλινίκου, τού Κίλικος, Μάμαντος καί Ιωάννου. Τών Οσίων Κωνσταντίνου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τού ευσεβούς βασιλέως Θεοδοσίου, τού μικρού καί Ιωάννου τού στρατιώτου.

Ας δούμε τους τίτλους του σημερινού μας δελτίου

(*) «Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζον-

τας πώς ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ μέγιστη πράξη εὐθύνης ἀ-

πέναντι στόν συνάνθρωπο, συνιστᾶ σέ ὅλους, σέ συνεννόηση

μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀξιοποιήσουν τό δῶρο αὐτό πού μᾶς

χάρισε ὁ Θεός, προκειμένου νά προστατεύσουμε τούς ἑαυ-

τούς μας, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο» τονίζει στην σχετική Εγκύκλιό της η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 (*) Τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιοκερασιάς Στυλίδος θα εγκαινιάσει το Σάββατο 31 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. Η κατάθεση των ιερών λειψάνων θα γίνουν την Παρασκευή στις 19:00 μ.μ και θα ακολουθήσει Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός των Εγκαινίων.

(*)Συνεχίζονται με επιτυχία τα θερινά προγράμματα φιλοξενίας νέων παιδιών στο Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Η Αγία Αικατερίνη» στο Καινούργιο Λοκρίδος με την 4η Κατασκηνωτική Περίοδο, η οποία ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη με κορίτσια Λυκείου.

ΠΕΡΝΑΜΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΆ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  

Την Περασμένη Κυριακή 25 Ιουλίου στους ιερούς Ναούς αντί άλλου κηρύγματος ανεγνώσθη η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου με

Θέμα: «Ἐκκλησία καί ἐπιστήμη στόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας». Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής…

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ ἄνθρωπος,

ὁ ὁποῖος πλάστηκε γιά νά ζεῖ αἰώνια. Ὁ ἐγωισμός ὁδήγησε

τόν ἄνθρωπο στήν πτώση καί ἡ πτώση ἔφερε ὡς συνέπεια

τίς ἀσθένειες καί τόν θάνατο.

Ὁ Δημιουργός μας, γιά νά ἁπαλύνει τόν πόνο τῶν ἀν-

θρώπων ἀπό τίς ἀσθένειες, μᾶς χάρισε τήν ἰατρική ἐπιστήμη

καί τά φάρμακα. Στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Προφήτης Ἠσαΐας

μέ τήν βοήθεια τῆς τότε ἰατρικῆς, ἐθεράπευσε τόν Ἐζεκία.

Στήν Καινή Διαθήκη ἐξ ἄλλου, ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας το-

νίζει τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης λέγοντας:

«οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχον-

τες» (Ματθ. 9, 12), πού σημαίνει πώς ὅταν τό σῶμα ἀσθενεῖ,

 

ὑπάρχει ἀνάγκη τῆς συνδρομῆς τῶν ἰατρῶν.

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐπίσης, λίγο πρίν ἀπό τόν θάνατό

του, μή ἀντέχοντας τούς πόνους τῆς ἀσθενείας του, ζήτησε

ἰατρική φροντίδα στό Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο, ὅπου καί

ἐκοιμήθη.

Ἀλλά καί ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός, πρωτοπόρος σέ ἰα-

τρικά ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα, χάριζε καί ἐξακολουθεῖ καί

μετά τήν κοίμησή του νά χαρίζει, μέ τήν δύναμη τοῦ Ἁγίου

Πνεύματος, στούς ἀνθρώπους τήν ὑγεία τοῦ σώματος, ἀλλά

καί τῆς ψυχῆς.

Στήν ἐποχή μας, ὁ Ὅσιος Πορφύριος ἀνεδείχθη ὁ κατ’ ἐ-

ξοχήν Ἅγιος τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων καί, γνωρίζον-

τας ὅσο κανείς ἄλλος τόν πόνο τῶν ἀσθενῶν, ζητοῦσε ἀπό

τούς ἀνθρώπους νά προσεύχονται γιά τόν φωτισμό τῶν ἰα-

τρῶν καί ὅταν τούς ἐπισκέπτεται ἡ ἀρρώστια νά ἀπευθύνον-

ται σέ αὐτούς γιά βοήθεια.

Ἔτσι καί σήμερα, ἡ Ἐκκλησία ἐμπιστεύεται τήν ἐπιστη-

μονική κοινότητα τῶν ἰατρῶν, ἡ ὁποία νυχθημερόν ἀγωνίζε-

ται γιά τήν ἀπαλλαγή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν θανατηφόρο

πανδημία. Μέ τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐπίπονη προ-

σπάθεια τῶν ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν, ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει

πλέον στήν διάθεσή της τό ἐμβόλιο, τό ὁποῖο εἶναι ἱκανό νά

ὑψώσει τεῖχος στήν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας. Ἡ ἐλπίδα ἔχει

ἀνατείλει γιά ἐπιστροφή στήν κανονικότητα, ἀλλά, κυρίως,

γιά τήν ἀνεμπόδιστη συμμετοχή στά Θεῖα Μυστήρια τῆς

Ἐκκλησίας μας, μέ κορύφωση τήν Κοινωνία ὅλων μας κατά

τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζον-

τας πώς ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ μέγιστη πράξη εὐθύνης ἀ-

πέναντι στόν συνάνθρωπο, συνιστᾶ σέ ὅλους, σέ συνεννόηση

μέ τόν ἰατρό τους, νά ἀξιοποιήσουν τό δῶρο αὐτό πού μᾶς

χάρισε ὁ Θεός, προκειμένου νά προστατεύσουμε τούς ἑαυ-

τούς μας, ἀλλά καί κάθε ἄνθρωπο «ὑπέρ οὗ Χριστός ἀπέθα-

νε» (Ρωμ. 14,15). Καί θέλει αὐθεντικῶς νά διαβεβαιώσει πώς

αὐτό τό ἐμβόλιο δέν ἔρχεται σέ καμία ἀντίθεση μέ τήν Ἁγιο-

γραφική, Πατερική καί Κανονική διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας

Ἐκκλησίας.

Ὁ φόβος γιά ὁτιδήποτε εἶναι πρωτόγνωρο συχνά δημι-

ουργεῖ ἀντιδράσεις ἤ καχυποψία μέ ἀποτέλεσμα, πολλές φο-

ρές, νά ἀκούγονται φωνές, πού προκαλοῦν σύγχυση καί δια-

χωρισμό. Αὐτό ὅμως ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό αἴτημα τοῦ

Κυρίου μας, κατά τήν Ἀρχιερατική Του Προσευχή, «ἵνα πάν-

τες ἕν ὦσι» (Ἰω. 17,21).

Στήν δύσκολη αὐτή συγκυρία χρειάζεται πίστη, σύνεση,

ταπείνωση, ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης, ἀλληλεγγύη, ἀγάπη

πρός τόν Θεό καί πρός τόν πλησίον διότι ἐάν αὐτά ἐκλεί-

ψουν, ὁ φόβος κυριεύει τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων καί κατά

τόν Προφήτη Δαβίδ «ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φό-

βος» (Ψαλμ. 13,5).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σᾶς καλοῦμε νά ἀκοῦτε τήν φωνή τῆς ἐπιστήμης καί

τῶν εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι πάντοτε μέ ὑψηλό αἴσθημα εὐθύνης ἐ-

νημερώνουν τούς πολίτες, προτείνοντας ἐνδεδειγμένες λύ-

σεις προσαρμοσμένες στήν ἀντιμετώπιση τῶν δυσχερειῶν,

πού κάθε φορά προκύπτουν.

Πολλές φορές, στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως προ-

βάλλονται ἀβασάνιστα ἀπόψεις, οἱ ὁποῖες στεροῦνται ἐπι-

στημονικότητος, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικοῦ πνεύματος. Γι’

αὐτό ἐφιστοῦμε τήν προσοχή, ὑπενθυμίζοντας τά λόγια τοῦ

Εὐαγγελιστοῦ τῆς Ἀγάπης Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου «μή

παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ

ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν» (Ἰω. Α ́, 4, 1).

Παιδιά μας,

 Καλοῦμε ὅλους σέ πανστρατιά προσευχῆς, ἡ ὁποία ἄλ-

λωστε ἀποτελεῖ καί τό κατ’ ἐξοχήν ὅπλο τῶν Χριστιανῶν, ὥ-

στε μαζί καί μέ τήν τήρηση τῶν ἰατρικῶν ὁδηγιῶν καί μέ

τήν βοήθεια τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων, νά ἐκλείψει

ἡ πανδημία καί ἡ ὀσμή θανάτου ἀπό τήν ἀνθρωπότητα καί ὅ-

λοι ἑνωμένοι νά δοξάζουμε τόν Ἀρχηγό τῆς Πίστεώς μας, Ἰη-

σοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἦλθε σέ αὐτόν τόν κόσμο «ἵνα ζωήν

ἔχωμεν καί περισσόν ἔχωμεν» (Ἰω. 10,10).

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πολλῶν πατρικῶν εὐχῶν.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

  (*) Ας δούμε τώρα ποιο είναι το Λειτουργικό και Ποιμαντικό Πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών έως τη 1η Αυγούστου2021  

 Πέμπτη 29  Ιουλίου 2021

09:30 π.μ. Υποδοχή των κατασκηνωτριών της 4ης Κατασκηνωτικής Περιόδου στο Κατασκηνωτικό Κέντρο “Η Αγία Αικατερίνη” στο Καινούργιο Λοκρίδος

17:30 μ.μ. Αγιασμός για την έναρξη της 4ης Κατασκηνωτικής Περιόδου στο Κατασκηνωτικό Κέντρο “Η Αγία Αικατερίνη” στο Καινούργιο Λοκρίδος (μόνο για τα παιδιά και το προσωπικό της Κατασκήνωσης)

19:00 μ.μ. Ποιμαντική επίσκεψη στην Μακρυρράχη Δομοκού. Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια Αγιασμός νέου μουσειακού τμήματος. 

 Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

07:00 π.μ. Όρθρος και  Θεία Λειτουργία στο Κατασκηνωτικό Κέντρο “Η Αγία Αικατερίνη” στο Καινούργιο Λοκρίδος (μόνο για τα παιδιά και το προσωπικό της Κατασκήνωσης)

19:00 μ.μ. Κατάθεση των Ιερών Λειψάνων στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιοκερασιάς Στυλίδος και εν συνεχεία ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός των Εγκαινίων του Ναού.

(ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση) 

Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 

06:00 π.μ.  Όρθρος και ακολούθως η τελετή των Εγκαινίων του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παλαιοκερασιάς Στυλίδος υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών.

       Εν συνεχεία η πρώτη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία επί της καθιερωθείσης Αγίας Τραπέζης.

 (τηλεοπτική - ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)

18:00 μ.μ. Μυστήριο Βαπτίσεως στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγάθωνος

19:00 μ.μ. Αναστάσιμος Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Υπάτης και στη συνέχεια τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του λογίου Ιερέως και διδασκάλου του Γένους και Φιλικού παπα-Ζαχαρία Αινιάνος. 

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

07:00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λογγού Λοκρίδος. Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού Εφημερίου π. Χρήστου Παναγιώτου.

(τηλεοπτική - ραδιοφωνική – διαδικτυακή μετάδοση)

19:00 μ.μ. Έναρξη Ιερών Παρακλήσεων. Ακολουθία του  Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος στον Ιερό Ναό  (Παναγίας) Κοιμήσεως της Θεοτόκου πρώην Κοιμητηρίου Μακεδόνων Αταλάντης  και επιμνημόσυνη δέηση. Εκδήλωση του Δήμου Λοκρών για τον αγωνιστή οπλαρχηγό Αγγελή Γάτσο στον περιβάλλοντα χώρο της Εκκλησίας.

(*)Συνεχίζονται με επιτυχία τα θερινά προγράμματα φιλοξενίας νέων παιδιών στο Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Η Αγία Αικατερίνη» στο Καινούργιο Λοκρίδος με την 4η Κατασκηνωτική Περίοδο, η οποία ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη.

   Από σήμερα φιλοξενούνται κορίτσια Λυκείου, τα οποία προσήλθαν στο Κατασκηνωτικό Κέντρο, αφού υπεβλήθησαν προηγουμένως σε διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό rapide test στο παρακείμενο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων.

      Και αυτή η κατασκηνωτική περίοδος είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ενώ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας συνεχίζει να έχει ως επίκεντρο των δραστηριοτήτων του αυτήν την περίοδο το Ιερό Επισκοπείο του Κατασκηνωτικού Κέντρου «Η Αγία Αικατερίνη» στο Καινούργιο Λοκρίδος. Λίγο πριν λήξει αγαπητοί ακορατές η πρώτη κατασκηνωτική περίοδος όπου φιλοξενήθηκαν αγόρια δημοτικού ο ραδιοφωνικός μας σταθμός βρέθηκε στις κατασκηνώσεις και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους μικρούς κατασκηνωτές, τον υπαρχηγό της περιόδου κ Αργύρη Κουραβάνα και την προσκεκλημένη ομιλήτρια κ Ελισάβετ Γαλάνη δασολόγος περιβαλλοντολόγος.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας σε συμπαραγωγή με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης, μετά από παραγγελία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εορτασμό των 200 Χρόνων από την Επανάσταση του 1821, αυτό το καλοκαίρι παρουσιάζει σε περιοδεία, σε περισσότερους από 25 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, την παράσταση “Υλικό Καποδίστριας”, μια θεατρική σύνθεση του Γιάννη Μαργαρίτη, σε σκηνοθεσία του ιδίου.

Η παράσταση διερευνά με σύγχρονο και απόλυτα θεατρικό τρόπο την άγνωστη σε πολλούς προσωπικότητα του πρώτου κυβερνήτη του ελληνικού κράτους, τον οποίο ο λαός αγάπησε σαν πατέρα, την επίδραση της προσωπικότητας και του έργου του σε όλη την Ευρώπητον μεγάλο του έρωτα με την Ρωξάντρα Στούρτζα, αλλά και τις πολιτικές του παρακαταθήκες.

Η παράσταση ξεκίνησε από το Κάστρο Καλαμάτας στις 3 & 4 Ιουλίου, παρουσιάστηκε στην Πελοπόννησο και ανεβαίνει στη Στερεά Ελλάδα, πριν συνεχίσει την περιοδεία της ξανά στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα και την Αττική για να επανέλθει στη Φθιώτιδα στις 3 Σεπτεμβρίου στα Θερμοπύλεια 2021, στον αρχαιολογικό χώρο των Θερμοπυλών. Οι παραστάσεις στο θερινό θέατρο της Λαμίας, σήμερα και αύριο θα διεξαχθούν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό της πόλης στις 9:30 το βράδυ. Τον Σεβ Μητροπολίτης μας στην παράσταση θα εκπροσωπήσει ο  ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμ. π. Ηρωδίων Ρίζος.

 Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...