165

Ραδιοφωνικός Σταθμός Ἱερᾶς Μητροπόλεως (89,4 FM)

- Στοιχεία Επικοινωνίας -
Ὑπεύθυνος : Πρεσβ. Ἀλέξιος Καπανδρίτης
Συνεργά­τες
: Σο­φία Πανα­γιώ­του, θεολόγος καί Ἰωάν­νης Μαυρομάτης
Συχνότητα μετάδοσης : 89,4 FM
Τηλέφωνο
: 22310 51111
Φαξ
: 22310 51112

Προβολή 121 - 135 από 963
Π.χ., 26/02/2017
Π.χ., 26/02/2017
Α/Α Ραδιοφωνικό δελτίο Έκδοση
1054 Τρίτη 30 Αυγούστου  σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει εορτάζει τη μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κων/πόλεως.  περισσότερα. Τρίτη, 30 Αύγουστος, 2016
1053 Δευτέρα 29 Αυγούστου  σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της αποτομής της Τιμίας κεφαλής του Αγίου, ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Σήμερα εορτάζουμε τη μνήμη των Οσίων Αρκαδίου, επισκόπου...  περισσότερα. Δευτέρα, 29 Αύγουστος, 2016
1052 Παρασκευή 26 Αυγούστου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των Αγίων μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας. Σήμερα εορτάζουμε και τη μνήμη των εν Νικομηδεία δια ξίφους τελειωθέντων 23 Αγίων μαρτύρων. Τη μνήμη των Αγίων μαρτύρων Αδριανού,...  περισσότερα. Παρασκευή, 26 Αύγουστος, 2016
1051 Πέμπτη 25 Αυγούστου  σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης. Σήμερα εορτάζουμε και την ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αποστόλου Βαρθολομαίου. Τη μνήμη του αγίου...  περισσότερα. Πέμπτη, 25 Αύγουστος, 2016
1050  Τετάρτη 24 Αυγούστου  σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Κοσμά εθναποστόλου, του Αιτωλού ο οποίος μαρτύρησε το έτος 1779. Σήμερα εορτάζουμε και τη μνήμη του αγίου μάρτυρος Ευτυχούς...  περισσότερα. Τετάρτη, 24 Αύγουστος, 2016
1049  Τρίτη 23 Αυγούστου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει την απόδοση της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας ενδόξου ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας. Εορτάζουμε τη μνήμη των αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων Ειρηναίου επισκόπου...  περισσότερα. Τρίτη, 23 Αύγουστος, 2016
1048  Δευτέρα 22 Αυγούστου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου μάρτυρος Αγαθονίκου. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε το απολυτίκιο του Αγίου. Σήμερα εορτάζουμε και τη μνήμη των αγίων μαρτύρων Ακινδύνου, Ζήνωνος, Ζωτικού, Θεοπρεπίου...  περισσότερα. Δευτέρα, 22 Αύγουστος, 2016
1047 Παρασκευή 19 Αυγούστου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου καί των συν αυτώ 2593 στρατιωτών. Τη μνήμη των αγίων μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου καί Θέκλης οι οποίοι μαρτύρησαν...  περισσότερα. Παρασκευή, 19 Αύγουστος, 2016
1046 Πέμπτη 18 Αυγούστου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των αγίων μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου των αδελφών.Τη μνήμη των αγίων Πατρόκλου και Ιουλιανής.Του αγίου Λέοντος ο οποίος μαρτύρησε στα παράλια της Λυκίας, καθώς και τη μνήμη ...  περισσότερα. Πέμπτη, 18 Αύγουστος, 2016
1045 Τετάρτη 17 Αυγούστου σήμερα και η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου μάρτυρος Μύρωνος.  περισσότερα. Τετάρτη, 17 Αύγουστος, 2016
1044 Τρίτη 16 Αυγούστου σήμερα και η Εκκλησία μας Τη  μνήμη του αγίου μάρτυρος Διομήδους. Την ανάμνηση της εισόδου της αχειροτεύκτου Μορφής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού δηλαδή της εικόνος του ιερού Μανδηλίου εκ της π’ολεως...  περισσότερα. Τρίτη, 16 Αύγουστος, 2016
1043  Παρασκευή 12 Αυγούστου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη των αγίων μαρτύρων Ανικήτου καί Φωτίου. Τη μνήμη των Αγίων μαρτύρων Καπίτωνος καί Παμφίλου. Των εκ Κρήτης αγίων Δώδεκα Μαρτύρων, των από Στρατιωτών. Των...  περισσότερα. Παρασκευή, 12 Αύγουστος, 2016
1042  Πέμπτη 11 Αυγούστου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου μάρτυρος Εύπλου του διακόνου. Τη μνήμη των αγίων μαρτύρων Γαίου, Γαιανού, Ζήνωνος, Μακαρίου, Μάρκου και Νεοφύτου. Τη μνήμη των οσιομαρτύρων...  περισσότερα. Πέμπτη, 11 Αύγουστος, 2016
1041 Τετάρτη 10 Αυγούστου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου ενδόξου μάρτυρος Λαυρεντίου αρχιδιακόνου.  περισσότερα. Τετάρτη, 10 Αύγουστος, 2016
1040 Τρίτη 9 Αυγούστου σήμερα και η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου ενδόξου Αποστόλου Ματθία.Τη μνήμη των αγίων μαρτύρων Αλεξίου, Δημητρίου, Ιακώβου, Ιουλιανού,Ιωάννου, Λεοντίου, Μαρκιανού, Πέτρου, Φωτίου, Μαρίας και Μάρθας της...  περισσότερα. Τρίτη, 09 Αύγουστος, 2016

Σελίδες