165

Κυριακή Ἀσώτου υἱοῦ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ημερομηνία: 

Σάββατο, 19 Φεβρουάριος, 2022 - 23:30

Κυριακή Ἀσώτου υἱοῦ

20 Φεβρουαρίου 2022

Ἔκανε τήν ἐπανάστασή του, ὁ νεώτερος γιός τῆς σημερινῆς παραβολῆς, τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου!  Ἤθελε νά φύγει ἀπό τό σπίτι, μακριά ἀπό τόν πατέρα. Ἐπιθυμία του σφοδρή ἦταν νά ζήσει ἄνετα, δίχως δεσμά, χωρίς νά αἰσθάνεται τήν πατρική ἐποπτεία. «Θέλω να μοῦ δώσεις τό μερίδιο μου ἀπό τήν περιουσία τῆς οἰκογένειας», ἡ ἀπαίτησή του, λες καί τοῦ ἀνῆκαν ἤ εἶχε ἰδρώσει γι’ αὐτά.

 Ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς, δίχως νά γκρινιάξει ἤ νά διαπληκτιστεῖ μέ τόν δευτερότοκο γιό του, ἄκουσε τό αἴτημά του, μοίρασε τήν περιουσία του καί στά δυό παιδιά του ἰσότιμα καί δίκαια. Σεβάστηκε τήν ἐλευθερία τοῦ υἱοῦ του, ἀλλά καί παράλληλα φέρθηκε μέ δικαιοσύνη καί πρός τό ἄλλο παιδί του. Δέν εἶχε μεροληψία καί διακρίσεις, νά κάνει τά χατήρια τοῦ ἑνός καί νά ἀδικήσει τόν ἄλλον.

Ὁ νεώτερος υἱός, μόλις ἔλαβε τό μερίδιο του τακτοποίησε τίς ὑποθέσεις του, ἔφυγε ἀπό τό σπίτι κι ἔτρεξε μέ ὁρμή νά κάνει τή ζωή του. «Εἶμαι ελεύθερος», φώναζαν τά φυλλοκάρδια τῆς ψυχῆς του, τά χείλη του. Ἄρχισε νά ζεῖ ξοδεύοντας, «βγάζοντας γοῦστα», ὅπως λέει μιά σύγχρονη λαϊκή φράση. Ἀφέθηκε στό ποτό, τίς διασκεδάσεις, τίς ὕποπτες παρέες, τίς ἀνηθικότητες τῆς σάρκας, τά πλούσια φαγητά, τόν τζόγο ἐνδεχομένως. Ἔζησε τά πάντα μέχρι τό μεδούλι τους!

Κάποια στιγμή ὅμως γύρισε ὁ τροχός. Ἄρχισαν ὅλα νά στερεύουν.. χρήματα, διασκεδάσεις, παρέες, φίλοι, δυνάμεις. Τότε ἀπογοητεύθηκε, ἔφτασε χαμηλά, «ἔπιασε πάτο». Ἐκεῖ πλέον ἀναγκάστηκε, ἀφοῦ τά εἶχε χάσει ὅλα, νά προσκολληθεῖ σέ κάποιον ἀπό τούς πολίτες τῆς χώρας ἐκείνης, πού συμβολίζει οὐσιαστικά τόν ἐχθρό μας διάβολο, πού στήν ἀρχή φαίνεται φίλος, ἀλλά τελικά μᾶς καταστρέφει. Ἔτσι κι ἐδῶ ὁ πολίτης ἐκείνης τῆς χώρας ἔβαλε τό πρώην ἀρχοντόπουλο νά βόσκει χοίρους, νά κυλιέται στήν λάσπη καί νά προσπαθεῖ νά χορτάσει τήν πείνα του ἀπό τά ξυλοκέρατα, τά χαρούπια, μέ τά ὁποία ἔθρεφαν τά ζῶα.

Ὅταν πλέον ἔφτασε στό ναδίρ τῆς ὑπάρξεως του «ἦλθε εἰς ἑαυτόν» καί συνειδητοποίησε πόσο χαμηλά εἶχε πέσει, ὅταν ἀκόμη καί οἱ ὑπηρέτες στό σπίτι τοῦ πατέρα του εἶχαν τά πάντα. Τότε πῆρε τήν συγκλονιστική καί δυναμική ἀπόφαση τῆς ἐπιστροφῆς. Νά γυρίσει πραγματικά ταπεινωμένος, ἀφοῦ γεύθηκε τά χάλια τῆς τρυφηλῆς καί ἁμαρτωλῆς ζωῆς. «Ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου» ἡ κίνηση του. Νά πεῖ «ἥμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν σου». Πῆρε τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς μέ πάλη καί ἀγώνα. Ἐπέστρεψε..

Κι ἐκεῖ ἐξεπλάγη ὅταν εἶδε τόν πατέρα του νά τόν περιμένει! Μόλις τόν εἶδε ὁ ἀγαθός ἐκεῖνος πατέρας ἔτρεξε, ἔπεσε πάνω του, τόν ἀγκάλιασε, τόν φίλησε, δέχτηκε τήν μετάνοια του. Εἶπε καί τό μετανιωμένο παληκάρι τήν ἀλήθεια του, δήλωσε τήν μετάνοια του. Ὁ πάτέρας τόν δέχτηκε, ἔδωσε ἐντολή στούς ὑπηρέτες νά τόν καθαρίσουν, νά τόν ντύσουν μέ τήν στολήν τήν πρώτην, νά τοῦ βάλουν δακτυλίδι υἱοθεσίας στό χέρι, νά σφάξουν τόν μόσχον τόν σιτευτόν, νά πανηγυρίσουν τήν ἐπιστροφή του, ὅτι τόν βρῆκε πάλι, ὅτι ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς πνευματικά.

Βέβαια τήν χαρά τήν ἀμαύρωσε κάπως ἡ στάση τοῦ ἄλλου ἀσώτου υἱοῦ, τοῦ φαινομενικά καλοῦ παιδιοῦ, πού ὅταν ἐνημερώθηκε ἀπό ἕναν ὑπηρέτη τί συμβαίνει «τά ἔβαλε» μέ τόν πατέρα, ἀντέδρασε, τόν κατηγόρησε γιά τήν ἀνεκτική στάση του, κατέκρινε τόν ἀδελφό του καί ἀποκάλυψε τήν κακότητα πού ἔκρυβε μέσα του τόσα χρόνια. Ὁ πατέρας προσπάθησε νά τόν πείσει, νά τόν βοηθήσει. Ἄγνωστο τό τί ἀπέγινε.

Μᾶς ταρακουνάει τούτη ἡ παραβολή.. Πόσο εὔκολα βγαίνει ἀπό τόν ἑαυτό του ὁ ἄνθρωπος. Πόσο εὔκολα μπορεῖ νά παρασυρθεῖ ἀπό τίς σειρῆνες τοῦ σύγχρονου κόσμου και νά ἐξευτελιστεῖ.. ναρκωτικά, περίεργες παρέες, διασκεδάσεις ὁλονύκτιες μέ ἀποτέλεσμα πού ἰσοδυναμεῖ μέ σωματικό καί ἠθικό hangover, ἀβέβαιο πού θά ὁδηγήσουν.. θεοποίηση τῆς σάρκας, τοῦ «φαίνεσθαι», τοῦ ἀλκοόλ, τοῦ τζόγου, τῶν ψεύτικων παραδείσων τῆς ἐποχῆς μας.. ἄφθονα ὑλικά ἀγαθά, «γοῦστα», ἐργαλειοποίηση τῶν ἀνθρώπων ὡς ἀντικείμενα ἠδονῆς καί τόσα ἄλλα. Ψευδαισθήσεις πού συχνά ὁδηγοῦν σέ ναυάγια.

Ὁ ἄσωτος υἱός «ἐλθών είς ἑαυτόν» μᾶς βοηθάει νά συνέλθουμε. Νά ἔλθουμε εἰς ἑαυτούς, νά ὁδηγηθοῦμε στήν αὐτογνωσία. Ποιοί εἴμαστε, πώς πορευόμαστε, ποιό τό νόημα τῆς ζωῆς, ποιά τά λάθη καί τά πάθη μας καί πῶς θά ἀγωνιστοῦμε ἐναντίον τους. Νά φτάσει ὁ καθένας μας στό «γνῶθι σαὐτόν», ὅπως ἔλεγε ὁ Μέγας Βασίλειος.

Δεύτερον, μέ τήν φράση «ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα μου», τοῦτο τό παληκάρι μᾶς ἐνισχύει στό κάνουμε κίνηση ἐπιστροφῆς στόν Θεό, ἄν τυχόν ἔχουμε ἀπομακρυνθεῖ λίγο ἤ πολύ. Νά πάρουμε τοῦτο τόν δρόμο, νά κάνουμε τό ἕνα βῆμα, ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Βελιμίροβιτς, αὐτός ὁ Σέρβος ἅγιος, γιά νά κάνει ὁ Θεός τά ὑπόλοιπα 99. Ἄς μή φοβηθοῦμε, ἄς μή διστάσουμε, ἄς κάνουμε κίνηση νά πέσουμε στήν ἀγκαλιά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Καί τρίτον μέ τό «ἥμαρτον» πού κατέθεσε μᾶς διδάσκει νά κάνουμε πράξη τήν μετάνοια. Ν’ ἀλλάξουμε νοῦ, νά ποτισθεῖ ἡ διάνοια καί ἡ ψυχή μας μέ τό ἀγαθό ἔνθεο φρόνημα. «Μετάνοια ἐστί βία φύσεως διηνεκῆς», λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Ἔτσι κι ἐμεῖς νά παλεύουμε καθημερινά δηλώνοντας τήν δική μας μετάνοια στόν Θεό, γιά νά βρίσκουμε ἀνάπαυση ἐσωτερική καί νά ἀκολουθοῦμε τήν ὁδό τοῦ Θεοῦ, πού ὁδηγεῖ στήν αἰώνια ζωή.

            Εἴμαστε ὅλοι ἄσωτοι! Ἄς γινόμαστε καθ’ ἡμέραν μετανοοῦντες ἄσωτοι, ἐπιστρέφοντες στήν ἀσφάλεια τοῦ λιμανιοῦ καί τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...