165

Ἐκκλησιαστικά ἱστορικά μνημεῖα

Μητροπολιτικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Ιστορικό Εκκλησιαστικό Μνημείο όχι τόσο από πλευράς αρχαιότητας αλλά από πλευράς ιστορικής παρουσίας καί διαφυλάξεως κειμηλίων πού έχουν σχέση μέ ολόκληρη τή Μητρόπολη Φθιώτιδος δύναται νά χαρακτηρισθεί ο Μητροπολιτικός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Λαμίας.

Ο Ναός αυτός είναι τό κέντρο καί η καρδιά της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί έζησε όλα τά μεγάλα Εκκλησιαστικά, κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά καί εθνικά γεγονότα της περιοχής.

Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Ελάτειας

Είναι μικρός κεραμοσκεπής Ναός κτισμένος από υλικά αρχαίων οικοδομημάτων τό έτος 1759 όπως μαρτυρεί επιγραφή πού υπάρχει στό μαρμάρινο υπέρθυρο της εισόδου "ΕΤΗ 1759. Επάνω από τήν θύρα υπάρχει άλλη επιγραφή: 

Ηστορήθη ο θείος καί πάνσεπτος ναός ούτος του εν Αγίοις πατρός ημών Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας διά συνδρομής καί εξόδου της αυτής χώρας, Αρχιερατεύοντος του θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ταλαντίου καί Δαυλίας Κυρίου Νικηφόρου...

Ιερός Ναός Αρχοντικής Λαμίας

Μονόκλιτη επιμήκης Βασιλική ταβανοσκεπής, η οποία μεταγενεστέρως διεχωρίσθη σέ δύο κλίτη μέ πρόσθετους κίονες είναι ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, πού ευρίσκεται κάτω από τό Κάστρο της πόλεως Λαμίας. Ο σημερινός Ναός κτίσθηκε τό 1762 επάνω σέ παλαιότερο Ναό πού καταστράφηκε από πυρκαγιά όπως μαρτυρεί η κτιτορική επιγραφή:

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Σφάκας

Πρόκειται γιά Βυζαντινό κτίσμα πρό της δυναστείας των Παλαιολόγων, ρυθμού Βασιλικής μέ δύο σταυροειδούς σχήματος σκεπές. Στή νότια πλευρά υπάρχει μιά μεγάλη στοά, η οποία χρονολογείται στόν 12ο η 13ο αιώνα. Τό μαρτυρεί ο τρόπος της δομής της σέ ογκώδεις γκρίζους ασβεστολίθους καί λεπτά οριζόντια τούβλα. Ο σημερινός ναός είναι η αντικατάσταση ενός παλαιοτέρου αγνώστου καί απροσδιορίστου χρονολογίας Ναού. Οι τοιχογραφίες είναι κατεστραμμένες καί σώζεται μόνο μία επιγραφή του έτους 1562 η οποία ομιλεί περί του χρόνου ανακαινίσεως του Ναού.

Σελίδες

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...