165

Ὁ ἱερομάρτυς Γρηγόριος (+1711)

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Στόν «Ἀνέκδοτο Κώδικα τῆς Μητροπόλεως Νέων Πατρῶν» ἀναφέρονται ἐπί λέξει γιά τόν ἱερομάρτυρα Γρηγόριο τά ἑξῆς: «Ὕστερα ἀπό αὐτόν ( τόν Ἰωάσαφ ) ἐχειροτονήθει ( ἐπίσκοπος ) ὁ Θηβαῖος κύρ Γρηγόριος, σπουδαῖος, ἐφημέριος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, τόν ὁποῖον μέσα εἰς τήν Μητρόπολιν τόν ἐφόνευσαν εἰς τήν ἁγίαν Τράπεζαν οἰ κατοικοῦντες ἀλλόφυλοι τήν παραμονήν τοῦ Ἀκαθίστου, βαστώντας τό ποτήριον εἰς τό χέρι, καί ἦτον παρόντες πλλοί χριστιανοί τῶν χωρίων ὁποῦ ἐφιλεύοντο˙ ἐφονεύθη τό ᾳψια’ (1711) ἔτει».

Τό δι’ὀλίγων περιγραφόμενο μαρτύριο τοῦ λειτουργοῦντος ἱεράρχου, βαστώντας τό ἅγιο δισκοπότηρο, ἐνώπιον τοῦ πολυπληθοῦς ποιμνίου του καί τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἀποτελεῖ πράγματι συγκλονιστικό γεγονός, φανερώνοντας, γιά μία ἀκόμη φορά, τή θηριωδία τῶν ἀλλοφύλων. Ἡ τιμή τοῦ ἱερομάρτυρος εἶναι ἄγνωστη τούς συναξαριστές. Συντιμᾶται μετά τῶν ἄλλων Φθιωτῶν Ἁγίων καί οἱ εἰκόνες του εἶναι νεώτερες.

Αρχείο ήχου: 

Ὁ ἱερομάρτυς Γρηγόριος

Ετικέτες: 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness