165

ΣΤ' Αρχιερατική Περιφέρεια Αταλάντης

Εκτυπώσιμη μορφή

ΣΤ΄ ΑΡΧΙΕΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Ἕδρα: Ἀταλάντη. Τ.Κ. 352 00 Τηλ. πρόθεμα (2233.0)

Ἀρχιερ. Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Δημήτριος Ζελιαναῖος, τηλ. 71207

 

Ἀταλάντη - Ἅγ. Θεόδωροι 22.485

22.978 Βούλγαρης Δημ. ΠΕ

Λάμπρου Δαμασκ. ΠΕ

Μεταμ. Σωτῆρος 22.389

23.257 Βουρλιᾶς Κων/νος ΠΕ

Ἀρκίτσα - Ἅγ. Γεώργιος

91.064 Λάμπρου Λάμπρος ΥΕ

Γουλέμιον - Ἁγ. Παρασκευή

Ρωμαντζᾶς Δημ. ΔΕ

Ἔξαρχος - Ἅγ. Γεώργιος

95.380 Χύτος Δημ. ΤΕ

Ζέλιον - Ἅγ. Σεραφείμ 71481

71.207 Ζελιαναῖος Δημ. ΠΕ

Καλαπόδιον – Εὐαγγ. Θεοτόκου

Κενή ΔΕ

Κυρτώνη - Ἅγ. Γεώργιος

94.322 Ἀνέστης Ἰσίδ. ΔΕ

Κυπαρίσσιον – Εἰσoδ. Θεοτόκου

Χυμευτός Μωϋσῆς ΔΕ

Λιβανάται-Ἅγ.Γεώργιος 31104

91.479 Καψάλης Ἀνάργ. ΠΕ

Λιβανάται (παρ.) - Ἁγ. Κυριακή 32.465

31.212 Μαζιώτης Εὐστ. ΔΕ

Μεγαπλάτανος - Ἅγ. Βασίλειος

23.303 Κολομτσᾶς Νικ. ΔΕ

Σφάκα - Ἅγ. Δημήτριος 2234031233

31.632 Τσαπρούνης Ἄγγ. ΥΕ

Τραγάνα - Ἅγ. Νικόλαος 94.401

Πήττας Ἀνάργυρος ΔΕ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness