165

Πρόγραμμα Ιερών Αγρυπνιών Ενοριών Λαμίας

Α/Α Ημερομηνία Ιερός Ναός Ώρα
36 Παρασκευή, 08 Φεβρουάριος, 2013 I.N. Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 21:00

Σελίδες