165

Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἀπό τό Γ.Φ.Τ. ἐνι­σχύο­νται οἰκονομικῶς ἄποροι οἰκογένειαι, φοιτηταί καί οἱ πά­σης φύσεως ἐμπε­ρί­στα­τοι. Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα: εἰς τάς ἐνορίας τῶν μεγάλων πόλεων. Σύνολον 46.

Στοιχεία επικοινωνίας
Πρόεδροςὁ Σεβασμιώτατος
ΜέλοςἈρ­χιμ. Ἄνθιμος Νεραντζῆς
ΜέλοςΚων/νος Σφήκας
ΜέλοςΧριστῖνα Κουτκιᾶ
ΤαμίαςΠρωτοπρ. Πα­να­­γιώ­της Σε­ρέ­της