165

Μητροπολίτες

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ιάκωβος Μητρόπουλος 1833-1851
Ιάκωβος Μητρόπουλος 1833-1851

Καλλίνικος Καστόρχης 1852-1877
Καλλίνικος Καστόρχης 1852-1877

Κωνσταντίνος Καλοζύμης 1894-1902
Κωνσταντίνος Καλοζύμης 1894-1902

Θεόφιλος Ιωάννου 1906-1913
Θεόφιλος Ιωάννου 1906-1913

Ιάκωβος Παπαϊωάννου 1914-1932
Ιάκωβος Παπαϊωάννου 1914-1932

Αμβρόσιος Νικολαΐδης 1932-1958
Αμβρόσιος Νικολαΐδης 1932-1958

Δαμασκηνός Παπαχρήστου 1960-1996
Δαμασκηνός Παπαχρήστου 1960-1996