165

Μουσεῖον Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Πελασγίας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἐκθέματα:

  • Ἱεραί εἰκό­νες,
  • Σκεύη καί ἄμφια ἐκ τοῦ παλαιοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ,
  • Συλλογές Ἱερῶν Εἰκόνων,
  • Αμφίων,
  • Παλαιῶν βιβλίων
  • κ.ἄ. σέ πολλούς ἐνοριακούς Ἱε­ρούς Ναούς πρός φύλαξιν.