165

Μουσεῖον Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἐκθέματα:

  • Παλαιοχριστιανικά γλυπτά,
  • Ἱε­ραί Εἰκόνες,
  • Ἱερά σκεύη,
  • Αντιμήνσια,
  • Αμφια,
  • Ἱερά Λείψανα 13 Ἱεραρχῶν, 5 Ἱερο­μαρ­τύρων, 10 Μαρτύρων, 10 Νεομαρτύρων, 12 Ὁσίων καί 10 Ἁγίων Γυναι­κῶν,
  • Παλαιά Βιβλία.