165

Ἐκκλησία καί Μέσα ἐνημερώσεως

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἡ συνεργασία τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεως μέ τά Μ.Μ.Ε. εἶναι πολύ καλή. Τόσον ὁ Σεβασμιώτατος, ὅσον καί ἐπι­λεγ­με­νοι ἱκανοί κληρικοί ὁμιλοῦν καί ἀρθρογραφοῦν ἐπί ἐκκλησιαστικῶν κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν θεμάτων εἰς τοπικά μέσα ἐνημερώσεως.

Ἐκπρόσω­πος Τύπου : ὁ Πρω­τοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, Δρ. Θ.

Τηλέφωνο : 22310 50551 - 3 
Φαξ : 22310 50554