165

Σχολές τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Σχολή Υφαντικής

Ἡ Ἐκκλησία ὡς παράγων πολιτισμοῦ, πού ἀσχολεῖται, διαφυλάττει καί προβάλλει τήν πολιτιστική κληρονομιά, ἀπ΄ἀρχῆς ἐπέδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιά τίς τέχνες. Μέ τήν ὡραιότητα τῆς τέχνης διεκόσμησε τά ὑλικά στοιχεῖα τῆς λατρείας καί ὑποστάσεώς της καί κατά τήν περίοδο τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, ἔφθασε στό ἀπόγειο τῆς ἀκμῆς τῶν τεχνῶν, στήν ἀρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική, μουσική, κεντητική, ὑφαντική, ἀργυροχρυσοχοΐα και άλλες, μέ τίς ὁποῖες ἐπένδυσε τό πνευματικό μεγαλεῖο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκκλησιαστική Ἑστία Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διά τούς Μαθητάς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου. Στε­γά­ζε­ται εἰς κτίριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὅπου καί τό Ἐκκλ. Γυμνάσιο καί Λύκειο.

Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον καί Λύκειον Λαμίας

Ἱδρύθη τῷ 1924 ὡς Ἐκκλησιαστικόν Φροντιστήριον. Τῷ 1945 προήχθη εἰς Ἐκ­κλησιαστικήν Σχολήν. Τῷ 1977 μετετράπη εἰς Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον. Στεγάζεται δωρεάν εἰς κτίριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ 2007 λειτουργεῖ καί Ἐκ­κλη­σιαστικό Γυμνάσιο.

Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἰς Λαμίαν

Πρόεδρος: ὁ Σεβασμιώτατος. Διευθυντής Ἀνδρέας Ἰωακείμ. Γραμματεύς:Δήμητρα Σερέτη, ἐκπαιδευτικός. Σπουδασταί: 170. Τηλ. 2231050168. Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Γερμανός ὁ Μελωδός» ἱδρύθηκε μέ πρωτοβουλία καί μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ.κ. Νικολάου τοῦ Α΄. Σκοπός τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ καλλιέργεια, προβολή καί διάδοση τῆς ψαλτικῆς τέχνης, ἡ δημιουργία μελλοντικῶν ἱεροψαλτῶν καθώς καί ἡ πλαισίωση πολιτιστικών ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀπό τή χορωδία τῆς Σχολῆς. Εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπό τό κράτος καί ἔχει ἕδρα τή Λαμία.

Συνάξεις ἐπικοινωνίας

Συνάξεις ἐπικοινωνίας μέ τούς φοιτητάς Θεολογίας καί τούς ἱερόπαιδας τῶν Ἐνοριῶν διά τήν προετοιμασία των διά τήν Ἱερωσύνην.

Σχολή Κατηχήσεως Ἐνηλίκων καί Ἀλλοδαπῶν

Η Σχολή Κατηχήσεως υπάρχει για να προετοιμάζει όσους επιθυμούν να προσέλ­θουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και συνεπώς να λάβουν το άγιο Βάπτισμα και Χρίσμα, σε κάθε ηλικία.

Σχολή Ὑποψηφίων Κατηχητῶν

Λειτουργεῖ στό Πνευματικό Κέντρο Ἁγ. Παρασκευῆς Λαμίας. Ὑπεύθυνος ὁ Πρεσβ. Ἀλέξιος Καπανδρίτης.

Σχολεῖον ὑποστηρίξεως μαθητῶν

Σκοπός του ενισχυτικού αυτού προγράμματος είναι η υλοποίηση της αρχής της ισότητας με τη μορφή των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση παρέχοντας βοήθεια στους μαθητές, που παρουσιάζουν μαθησιακές ελλείψεις στα μαθήματα της γλώσσας και των Μαθηματικών, καθώς και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές.

Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως Ἐφημεριακοῦ Κλήρου

Σκοπός τοῦ Ἱδρύματος ἡ ποιμαντική ἐπιμόρφωση τῶν νεωτέρων καί ὑποψηφίων κλη­ρι­κῶν. Γενικός Διευθυντής ὁ Πρωτοπρ. Νεόφυτος Ραφαηλίδης, Δρ. Θ.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...
randomness