165

Προικοδοτήσεις ἀπόρων κορασίδων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

202 βιβλιάρια καταθέσεων τά ὁποῖα κάθε χρόνο ἐνισχύονται καί νέαι προικοδοτήσεις κατά τάς ἑορτάς τῶν Χρι­στου­­γέν­νων.