165

Ὑποτροφίαι φοιτητῶν θεολογίας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἐξασφάλισις στέγης καί τροφῆς διά κάθε φοιτητήν θεολογίας εἰς Ἀθήνας καί Θεσσαλονίκην.