165

Τράπεζα Αἵματος Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Στοιχεία επικοινωνίας
ὙπεύθυνοςΠρεσβ. Νικόλαος Κατσαρέ­λης
Σύνολο ἐθελοντῶν αἱμοδοτῶν353