165

Διανομή τροφίμων σέ πτωχές οἰκογένειες

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Στοιχεία επικοινωνίας
ΥπεύθυνοιΔιάκ. Ἀθανάσιος Κυρίτσης
Αρχιμ.  Ἀγαθόνικος Βενετσάνος
κ. Σπυρίδων Κωστάκος
κ. Παναγιώτης Καζάνας