165

Ὑπηρεσία συμπαραστάσεως ἀσθενῶν

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Εἰδικοί ἐφημέριοι ἐπισκέπτο­νται τά Νοσοκομεῖα τῆς πόλεως καί ἐνισχύουν τούς ἀσθενεῖς, μεταφέρουν τό μή­νυ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σίας καί γενικῶς συμπαρίσταται εἰς τάς ἀνάγκας των.

Στοιχεία επικοινωνίας
 ὙπεύθυνοςἈρχιμ. Σεραφείμ Ζα­­φεί­ρης 
Συ­νερ­γάτεςΠρεσβ. Δημήτριος Ντάλλας
Πρεσβ. Βασίλειος Κορέντζε­λος
Πρεσβ. Ἀθανάσιος Παρλαβάντζας
Πρεσβ. Νικόλαος Καρανάσιος
Πρεσβ. Νικό­λαος Λύτας