165

Γραφεῖον συμπαραστάσεως πολυτέκνων Ἱερέων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Γραφεῖον συμπαραστάσεως πολυτέκνων Ἱερέων ὑπό τήν ἐποπτείαν τοῦ Σεβασμιωτάτου.