165

Φοιτητική πρόνοια

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἐνισχύει οἰκονομικῶς φοιτητάς, σπου­δα­στάς εἰς τακτάς χρονικάς περιόδους.