165

Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον καί Λύκειον Λαμίας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Ἱδρύθη τῷ 1924 ὡς Ἐκκλησιαστικόν Φροντιστήριον.

Τῷ 1945 προήχθη εἰς Ἐκ­κλησιαστικήν Σχολήν.

Τῷ 1977 μετετράπη εἰς Ἐκκλησιαστικόν Λύκειον.

Στεγάζεται δωρεάν εἰς κτίριον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ 2007 λειτουργεῖ καί Ἐκ­κλη­σιαστικό Γυμνάσιο.

Στοιχεία επικοινωνίας
Πρόεδρος Σχολικῆς Ἐ­φο­ρείαςὁ Σεβασμιώ­τα­τος Μητρο­πο­λί­της
ΔιευθύντριαΠαναγιώτα Παπακώστα, Δρ Φ.
Τηλέφωνο2231021381
Ἱε­­ρο­σπου­δα­σταί70