165

Ἐκκλησιαστικόν Κειμηλιαρχεῖον

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Στεγάζεται εἰς τό Ἰσόγειο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου. (Φ.Ε.Κ. 137/9-8-2010, τ.Α΄).

 

Στοιχεία επικοινωνίας
ΓραμματεύςΔιάκονος Ἀθανάσιος Κυρίτσης, θεολόγος