165

Ἐπιτροπή καταγραφῆς καί περιφρουρήσεως Ἐκκλησιαστικῶν Κειμηλίων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

 

Στοιχεία επιτροπής
Πρόε­­δροςὁ Σεβασμιώτατος
ΜέλοςΔημήτριος Νάτσιος, Δ/ντής Ἱστορικοῦ Ἀρ­­χείου Φθιώ­τι­δος
ΜέλοςΚων/νος Μήτσιου, ἐκπαιδευτικός
ΜέλοςΓεώργιος Φώ­σκολος, Ἀρεο­πα­­γί­της
ΜέλοςΘρασύ­βου­λος Σκλαβοῦνος, νομικός
ΜέλοςΠαναγιώτα Παπακώστα, φι­λό­λο­γος
ΜέλοςἸωάν­νης Σιμόπουλος, φωτογράφος
ΜέλοςΔημήτριος Πανουργιᾶς, ἁγιογρά­φος