165

Ὑπηρεσία προστασίας ἐξαρτημένων νέων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Προωθεῖ πρός ἀποτο­ξί­νω­σιν καί ἐνισχύει ἠθικά νέους καί νέες οἱ ὁποῖοι θέλουν νά ἀπεξαρτηθοῦν ἀπό τά ναρκωτικά.

Στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνοςὁ Σεβασμιώτατος