165

Ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον «ΤΟ ΕΝΘΕΟΝ»

"Στό Ένθεον θα βρείτε βιβλία παιδικά, νεανικά, πνευματικά, θεολογικά, μουσικά, διηγήματα, βίους αγίων, κάρτες, cd, dvd. Το βιβλίο είναι ο πιο πιστός σύντροφος του ανθρώπου. Το καλό βιβλίο μάλιστα γίνεται κάτι παραπάνω, ένας αλάθητος καθοδηγητής που χαρίζει, χωρίς περιστροφές και παρεκκλίσεις τον ορθό δρόμο της ζωής."
Προβολή 41 - 80 από 93
Μορφοποίηση: 2023
Επιλέξτε τον τόπο έκδοσης του βιβλίου
Α/Α Έκδοση
41 Ἱερός Ναός Ἁγίων Θεοδώρων Λαμίας, σειρά «Πηγές Ἁγιασμοῦ καί Πο­λι­τισμοῦ», ἀρ. 3, Λαμία, 2010
42 Ἡ Ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στή Φθιώ­τιδα, Λαμία, 2010
43 Τό τέλος τοῦ Ἀθανασίου Διάκου, τοῦ Εὐθυμίου Ν. Χριστοπούλου, Δα­σκά­λου – Δημοσιογράφου, Λαμία, 2010
44 Σχέσεις Ἱερᾶς Νήσου Τήνου καί Ἁγίου Ὄρους, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­­τροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2010
45 Ὁ Γέρων Βησσαρίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγάθωνος, Λαμία, 2009
46 Ἡ θαυμαστώς ἀνακαλυφθεῖσα ἐκκλησία τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ Λο­κρί­δος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2009
47 Ἡ Παλαιοχριστιανική Βασιλική Δαφνουσίων», τοῦ Τριαντάφυλλου Δ. Παπαναγιώτου, Αρκίτσα, 2009
48 Ἱερός Ναός Ἁγίων Θεοδώρων Ἀταλάντης, σειρά «Πηγές Ἁγιασμοῦ καί Πο­λι­τισμοῦ», ἀρ. 2, Αταλάντη, 2008
49 Γάμος καί Οἰκογένεια στόν ἱερό Χρυσόστομο, τοῦ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυ­­ρόπουλου, Καθηγητοῦ, σειρά «Γάμου Κοινωνία», ἀρ. 1, Λαμία
50 Ἀφιερώματα - Δημοσιεύματα στήν Παναγία τῆς Τήνου, τοῦ Σε­βα­σμιω­τά­του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2008
51 Θεοτόκος, Εὐαγγέλιον χαρᾶς, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλ­κί­δος κ. Νικολάου, Λαμία, 2008
52 Ἱερός Ναός Ἁγίων Γεωργίου καί Δημητρίου Λαμίας, (Συμβολή στήν Ἐκ­­κλη­σια­στική Ἱστορία τῆς Φθιώτιδος), τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Νεο­φύ­του Ραφαη­λί­δη, Δρ. Θεολογίας, Λαμία, 2008
53 Τό ταξίδι τῶν φίλων. Ταξιδεύοντας ... μέ τούς φίλους τοῦ Θεοῦ στή Φθιώ­­τι­δα, τοῦ Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, Αθήνα, 2008
54 Εἰς προκοπήν τοῦ Εὐαγγελίου, 2η πενταετία, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μη­τρο­­πο­λί­του Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2008
55 Μνημεῖα λαϊκῆς εὐσέβειας, Τά προσκυνητάρια τῶν δρόμων τῆς Φθιώ­τι­δος, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2007
56 Ἡ Παναγία τῆς Τήνου, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2007
57 Ποιμαντική φυσιογνωμία τῶν ἐνοριῶν τῆς Λαμίας, τοῦ Τριαντάφυλ­λου Μπολ­τέ­τσου, Λαμία, 2007
58 Γιά νά ζήσει ὁ Γάμος, τοῦ Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, Λαμία, 2007
59 Εὐῶδες βλάστημα τῆς Τήνου. Ὁ Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, τοῦ Σε­βα­σμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2007
60 Ἱερός Ναός Ἁγίας Βαρβάρας Λαμίας, σειρά «Πηγές Ἁγιασμοῦ καί Πο­λι­τισμοῦ», Λαμία, 2006
61 Χριστιανικές ἑορτές καί σύγχρονη κοινωνία, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μη­τρο­πο­λί­του Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2006
62 Ἡ Παναγία Θεοτόκος στή Θεολογία, ζωή καί παράδοση τῆς Ἐκκλη­σίας μας, Λαμία, 2006
63 Ἐκκλησία καί Φυσικό Περιβάλλον, Εἰσηγήσεις Ἐπιστημονικῆς Ἡμε­ρί­δος, Λαμία, 2006
64 Τό ἱερό Λείψανο τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Ἑλένης στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Κων­στα­ντίνου καί Ἑλένης Μαλεσίνας Φθιώτιδος (Βιογραφικά, Λατρευ­τι­κά, Λει­ψα­νολογικά στοιχεῖα, ἑόρτιος Ἀκολουθία), Λαμία, 2004
65 Ἱστορικά Ἐκκλησιαστικά Μνημεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2004
66 Ὁ ἅγιος Νεκτάριος Ἐπίσκοπος Πενταπόλεως, Ἱεροκήρυκας Φθιώτιδος (1893-1894), τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2003
67 Ἡ ἁγία Εἰκόνα Χαρακτήρ τῆς σωματώσεως Χριστοῦ, τοῦ Σεβασμιω­τά­του Μη­τρο­πολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου, Λαμία, 2003
68 Εὐθανασία, ἔγκλημα ἤ εὐεργεσία;, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ­τι­δος κ. Νικολάου, Λαμία, 2003
69 Ἐκκλησιαστική κατάρτιση, φυλλάδια γιά διάφορα ἐκκλησιαστικά θέ­μα­τα, Λαμία, 2003
70 Φυλλάδια γιά τό Κέντρο Γάμου καί Οἰκογένειας, Λαμία, 2003
71 Παρουσία ἀγάπης, ἐνημερωτικό δελτίο, Λαμία, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
72 Ἡμερολόγιο τσέπης, Λαμία, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
73 Φθιωτική Ἐκκλησιαστική Φωνή, Διμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πόλεως Φθιώτιδος, Λαμία, 2003
74 Ὁ Μητροπολιτικός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, ὑπό Δ. Νάτσιου, Φιλολόγου καί Β. Νάτσιου, Φιλολόγου, Λαμία, 2003
75 Παρακλητικός Κανών τῶν Φθιωτῶν Ἁγίων, ποίημα Ἀρχιμανδρίτου Ἰωήλ Φραγκάκου, νῦν Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Αθήνα, 2002
76 Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιο­­ρεί­του, Λαμία, 2002
77 Ποιμαντικοί Βηματισμοί 5 χρόνια, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώ­τι­δος κ. Νικολάου, Λαμία, 2002
78 Τό Μοναστήρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στόν Παρνασσό περιοχῆς ἁγια - Μαρίνας Λοκρίδος, Καντᾶ Κ. Καντᾶ, Λαμία, 2002
79 Ὁ βίος τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τό Μοναστήρι στήν Ἀταλάντη καί ἡ ἀνα­σύ­στασή του, Μάνθου Χριστοφόρου, Αθήνα, 2001
80 900 χρόνια ζωῆς καί προσφορᾶς (Πρακτικά Ἡμερίδας) Ἱ. Μονῆς Με­τα­μορ­φώσεως Καμ. Βούρλων, Αθήνα, 2001

Σελίδες

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο+22310 50552-3
Στείλτε μας email στο
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Ι.Μ. Φθιώτιδος μέσα από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση...