165

Ποιμαντική Φροντίδα διά τούς Τσιγγάνους

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Στοιχεία επικοινωνίας
Ὑπεύθυνος ΛαμίαςΠρωτοπρ. Βασίλειος Καραμέρης
Ὑπεύθυνος ΑταλάντηςΠρεσβ. Κων/νος Βουρλιᾶς